Je gebruikt Internet Explorer. Deze website ondersteunt alleen moderne browsers. Gebruik alsjeblieft Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Ga voorzichtig en met respect om met deze video. Er zitten beelden in van Tommie zijn cliënten en sommige zijn al overleden.

Vandaar dat deze video niet openbaar op mijn YouTube staat.

​​Respecteer Tommie zijn wens en ​de wens van de nabestaanden van deze mensen dus alsjeblieft.